Juli 2017

Persbericht | 13 juli 2017 Ambities Structuurvisie Ondergrond aangepast Ambities Structuurvisie Ondergrond aangepast

Advies van Commissie over STRONG

Persbericht | 10 juli 2017 Onderzoek magneetveldzone in milieueffectrapport bij aanpassen hoogspanningsnet Onderzoek magneetveldzone in milieueffectrapport bij aanpassen hoogspanningsnet

Advies en factsheet van Commissie m.e.r.

Nieuwsbericht | 07 juli 2017 Herziening M.e.r-richtlijn volledig geïmplementeerd

Vanaf 7 juli 2017 in werking

Nieuwsbericht | 04 juli 2017 OpMERkelijk nr. 4 is uit

met o.a. jurisprudentie rond PAS en de film over de pilots Omgevingsplannen