IenW m.e.r.-dag

Agenda | 31 oktober 2019

De tweejaarlijkse IenW m.e.r.-dag staat op 30 oktober 2019 in het teken van de grote opgaven waar Nederland voor staat, de rol van m.e.r. daarbij en de kenmerken van een sterk MER(k).

Doelgroep: Gemeenten, provincies, ministeries

Een sterk MER(k): voor vandaag en over morgen
In Nederland staan we voor grote en complexe opgaven rond energietransitie, klimaatadaptatie, woningbouw, waterveiligheid en (duurzame) mobiliteit. In een omgeving waar steeds meer sprake is van tegengeluid en verschillen in perceptie. Waarin de betrouwbaarheid van besluitvorming, uitgevoerde onderzoeken en kwaliteit en onafhankelijkheid van m.e.r. vaak in twijfel wordt getrokken. Ook staat de Omgevingswet voor de deur. Flexibiliteit, integraliteit, participatie en transparantie worden belangrijker. Hiermee is en wordt volop geëxperimenteerd, óók in relatie tot m.e.r.

Om met elkaar in dit krachtenveld een goede rol te kunnen blijven spelen is een sterk MER vereist: onafhankelijk, begrijpelijk, kwalitatief goed en ondersteunend aan besluitvorming. Een MER dat invulling geeft aan actuele thema's met aandacht voor innovatie. Maar vooral: goed gepositioneerd in het planvormingsproces. 

Programma
Gedurende de dag vinden praktische en interactieve werksessies plaats, waarin de verschillende facetten van een sterk MER(k) voor vandaag en over morgen aan bod komen. Denk aan kwaliteit en kwaliteitsborging, actuele jurisprudentie, participatie en toegankelijkheid voor de burger en Omgevingswet en m.e.r.

De definitieve uitnodiging volgt in juni
De definitieve uitnodiging, programma en mogelijkheid tot aanmelden volgen in juni.