Praktijkfestival Omgevingswet

Agenda | 10 september 2018

'Gewoon doen - praktijk in beweging!'

Maandag 10 september 2018 - Fokker Terminal Den Haag


De programmadirectie Eenvoudig Beter van het ministerie van BZK en het programma Aan de slag met de Omgevingswet organiseren op maandag 10 september 2018 het Praktijkfestival Omgevingswet 'Gewoon doen - praktijk in beweging!'.

Steeds meer gemeenten, provincies en waterschappen maken gebruik van de mogelijkheden om nu al voor te sorteren op de Omgevingswet. Zij doen dit in samenwerking met hun maatschappelijke partners en het bedrijfsleven. Een slimme zet, want voor je het weet, is het 2021 en treedt de Omgevingswet in werking.

Nu al aan de slag gaan kan op vele manieren: in pilots, proeftuinen en living labs Omgevingswet, en als experiment onder de Crisis- en herstelwet. Anders denken en werken is de gemeenschappelijke noemer. Denken in kansen en dan aan de slag!

Programma

Vanaf 11 uur                             Ontvangst op de projectenmarkt
12.00 uur Hoofdpodium
Welkom en opening
 

Co Verdaas in gesprek met

  • Rosemarie Bastianen, Directeur Eenvoudig Beter over de actuele stand van zaken rond de Omgevingswet: waar staan we nu en hoe verder.
  • Monique Arnolds, Programmamanager Crisis- en herstelwet Ministerie van BZK over de resultaten en kansen van de Crisis- en herstelwet.

12.30 uur Lunch en ontmoeting op de projectenmarkt

13.00 uur

Interviewpodium
Arjan Nijenhuis, programmamanager Implementatie Omgevingswet Rijk, Ministerie van BZK in gesprek over de rol van decentraal bestuur met: 

  • Marieke van Doorninck, wethouder Gemeente Amsterdam
  • Peter Glas, watergraaf Waterschap De Dommel
  • Andries Heidema, Commissaris van de Koning Provincie Overijssel

 

Parelpodium
Strijp-T Eindhoven
Rien van Asten, Programmamanager Gemeente Eindhoven onder leiding van Monique Arnolds
 

 13.30 uur

Collegetheater
Lessen uit de monitoring van de uitvoering van de Chw
Arjan Bregman, lid Begeleidingscommissie voortgang uitvoering Chw, senior stafmedewerker IBR, hoogleraar Bouwrecht Rijksuniversiteit Groningen

  Parelpodium
Haven-Stad Amsterdam
Klaas-Jan Dolman, strategisch planologisch adviseur Gemeente Amsterdam en Antea Groep

 14.00 uur  Hoofdpodium
Cultuurverandering doe je zo
George Parker, illusionist

 14.30 uur  Interviewpodium
Arjan Nijenhuis in gesprek met leden van het burgerinitiatief Vereniging Markdal

  Parelpodium
Maasvlakte II
Maarten Engelberts, Havenbedrijf Rotterdam

15.00 uur Collegetheater
Aanpak m.e.r. voor omgevingsvisies en omgevingsplannen
Marja van der Tas, plaatsvervangend voorzitter Commissie m.e.r.

  Parelpodium
Gemeente Best
Jenny Crommentuijn, PartnersRO en Hetty Wenting, Agel adviseurs

15.30 uur

Hoofdpodium
Woningbouwproductie en energietransitie en de Chw
Co Verdaas in gesprek met:

  • Heleen Aarts, directeur Gebiedsontwikkeling Amvest
  • Piet Adema, voorzitter NVB
  • Gerwin Hop, eigenaar, consultant Over Morgen

16.00 uur

Interviewpodium
Arjan Nijenhuis in gesprek over The Green Village met:

  • Jaron Weishut, managing director The Green Village
  • Gido ten Dolle, directeur Ruimte en Economie Gemeente Delft

  Collegetheater
Gebiedsontwikkeling en wetgeving
Friso de Zeeuw, emeritus hoogleraar Gebiedsontwikkeling

16.30 uur Collegetheater
Duurzaamheid

  Parelpodium
Binckhorst Den Haag
Michiel Stam, gemeente Den Haag

17.00 uur Hoofdpodium
Uitreiking Aan de slag met de Omgevingswet Trofee 2018 door minister Kajsa Ollongren

  Aansluitend borrel op de projectenmarkt

 

Meer informatie en aanmelden