Omgevingsplan, omgevingsvisie en milieueffectrapportage. Hoe pak je dat aan?

Nieuwsbericht | 8 januari 2019

Vooruitlopend op de Omgevingswet experimenteren gemeenten en provincies volop met het opstellen van omgevingsvisies en omgevingsplannen. Voor het milieueffectrapport betekent dit ook een andere werkwijze en nieuwe onderwerpen, zoals gezondheid, ruimtelijke kwaliteit, energietransitie en klimaatadaptatie. Ook het vastleggen van omgevingswaarden, flexibele regels en uitnodigingsplanologie, hoe ga je daarmee om in m.e.r.? Doorschuiven van onderzoek vraagt ook om het opstellen van een monitoringsprogramma en maatregelen achter de hand. 

Doelgroep: gemeenten, provincies, omgevingsdiensten.

Kijk voor het programma en aanmelden:
Donderdag 14 maart 2019 - Omgevingsvisie en milieueffectrapportage
Dinsdag 19 maart 2019 - Omgevingsplan en milieueffectrapportage