Nieuwsbrief OpMERkelijk nr. 5 is uit!

Nieuwsbericht | 14 mei 2019

In Nieuwsbrief OpMERkelijk nr. 5:

  • Milieueffectrapport luchtvaartnota: onderzoek keuzes voor korte en lange termijn
  • Jaarverslag 2018: milieueffectrapport helpt bij besluiten energietransitie
  • CO2-opslag onder Noordzeebodem: kijk naar milieueffecten hele keten
  • Omgevingsvisie en m.e.r. - nog een paar plekken vrij bij de kennissessie op 4 juni
  • Schakeldag 25 juni: Omgeving in transitie – Klaar voor de start!
  • IenW m.e.r.-dag op 31 oktober: Een sterk MER(k): voor vandaag en over morgen