Nieuwsbrief OpMERkelijk nr. 6 is uit!

Nieuwsbericht | 17 juni 2019

In Nieuwsbrief OpMERkelijk nr. 6

  • Het PAS mag niet als toestemmingsbasis voor activiteiten worden gebruikt
  • Wat betekent de PAS-uitspraak voor m.e.r. - Kom 5 juli naar de kennissessie
  • Effecten tijdens aanleg Noordelijke Randweg Utrecht voldoende onderzocht
  • Monitoringsplan Haven-Stad Amsterdam. Een casebeschrijving
  • Omgevingsvisie en m.e.r. - Nieuwe kennissessie op 13 september
  • Milieueffectrapport vereist meer objectiviteit en deskundigheid
  • 31 oktober: IenW m.e.r.-dag