Nieuwsbrief OpMERkelijk nr. 8 is uit

Nieuwsbericht | 12 november 2018

Deze keer in OpMERkelijk:

  • Europees Hof: Huidige Programma Aanpak Stikstofdepositie voldoet niet
  • Monitoringsplan Haven-Stad Amsterdam richten op halen van ambities
  • Follow up ‘Evaluatie tariefstelling Commissie me.r.’
  • Film Omgevingsvisie Katwijk. Verbinding fysiek en sociaal domein
  • Effecten natuur en gezondheid goed in beeld voor uitbreiding varkenshouderij Montfort