Tariefstelling 2020

Nieuwsbericht | 3 december 2019

De tarieven 2020 voor advisering door de Commissie m.e.r. zijn door de minister van Infrastructuur en Waterstaat goedgekeurd.  

Uitgangspunten voor de tariefstelling: 
Bij het bepalen van de tarieven wordt gekeken naar de instantie die bevoegd gezag is in de moederprocedure. Daarbinnen bepaalt de complexiteit van het m.e.r.-traject het tarief.

Tarieven voor 2020