3209. Windpark Kroningswind

De gemeente Goeree-Overflakkee wil het windturbinepark Kroningswind, van ongeveer 78 megawatt, mogelijk maken in de Kronings-, Zuiderdiep- en Halspolder aan de zuid-kant van het Haringvliet. Hiervoor is een aanpassing van het bestemmingsplan nodig en een omgevingsvergunning. Voordat de gemeente besluit over het park worden de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. De gemeente heeft de Commissie gevraagd te adviseren over de gewenste inhoud van het rapport. 

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
20-02-2017 Adviesaanvraag
28-03-2017 Datum kennisgeving
15-06-2017 Advies uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht
Toetsing
20-03-2018 Adviesaanvraag

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie toetst op dit moment het milieueffectrapport.

Advies reikwijdte en detailniveau
De gemeente en Kroningswind BV willen met oog op het landschap de turbines in lijnen, parallel aan het Zuiderdiep en het Haringvliet plaatsen, waarbij woningen zo min mogelijk ‘ingesloten’ worden door de turbines. De Commissie vindt het belangrijk dat het milieueffectrapport laat zien welke opstellingen hier het beste in slagen. De directe omgeving van de locatie is leefgebied van veel beschermde diersoorten, zoals de kolonies van Sterns en meeuwen in vogelreservaat de Scheelhoek. Binnenkort zal in het gebied ook natuurontwikkeling plaatsvinden in het zogenaamde ‘Blok de Wit’. Daarom is het nodig te onderzoeken op welke wijze natuur en windturbines kunnen samengaan op deze locatie.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. ir. P. van der Boom
dhr. drs. S.R.J. Jansen
dhr. ing. C.P. Slijpen

Voorzitter van de werkgroep: dhr. dr. C.A. Linse

Secretaris van de werkgroep: dhr. drs. S.J. Harkema

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Goeree-Overflakkee

Bevoegd gezag
DCMR Milieudienst Rijnmond
Gemeente Goeree-Overflakkee

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland

Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
D22.2 2018: oprichting, wijziging of uitbreiding van een windturbinepark indien gezamenlijk vermogen van >= 15 megawatt (elektrisch), of 10 windturbines of meer

Bijgewerkt op: 17 mei 2018