3225. N280 West, wegvak Leudal

De provincie Limburg en de gemeente Leudal willen de N280 tussen de brug over het kanaal Wessem-Nederweert, nabij de A2 en de Napoleonsweg (N273) in het oosten aanpassen. Hiervoor wordt een Provinciaal inpassingsplan opgesteld. Voordat de provincie hierover besluit worden de milieugevolgen van het project in een milieueffectrapport onderzocht.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
20-04-2017 Adviesaanvraag
16-10-2017 Advies uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
Het project kent een lange geschiedenis en er zijn al vele studies uitgevoerd. De provincie stelt voor alleen de voorkeursoplossing voor het wegvak Leudal in het milieueffectrapport te onderzoeken. De Commissie adviseert in het rapport deze voorgeschiedenis samen te vatten en daarbij nog goed te onderbouwen dat inderdaad alleen onderzoek naar deze voorkeursoplossing hoeft plaats te vinden en niet meer naar varianten met mogelijke milieuvoordelen.

In het rapport is onder meer bijzondere aandacht nodig voor de effecten op woningen langs de N280 door verkeersgeluid en trillingen (door zwaar vrachtverkeer), bijvoorbeeld bij het dorp Baexem.

Met behulp van deze informatie komt naar mening van de Commissie straks een goede milieu-onderbouwing voor een besluit over de N280 beschikbaar.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. ir. J.A. Huizer
dhr. ing. J.A. Janse
dhr. drs. S.R.J. Jansen

Voorzitter van de werkgroep: dhr. ir. J.H. van der Vlist
Secretaris van de werkgroep: dhr. drs. R. Meeuwsen

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Provincie Limburg

Bevoegd gezag
Provincie Limburg

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Limburg

Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
001.1 Project m.e.r. uitgebreide procedure
C01.2 2011: auto(snel)weg

Bijgewerkt op: 19 okt 2017