3229. Luchthavenbesluit Groningen Airport Eelde

Groningen Airport Eelde wil de luchthaven anders gebruiken en wil meer ruimte voor verdere groei en nieuwe ontwikkelingen. Zo wil de luchthaven meer commerciële vluchten, trainingsverkeer met jetvliegtuigen en vluchten van het mobiele medische team van het UMCG faciliteren. Daarnaast is het de bedoeling om de 1500 m-baan buiten gebruik te stellen. Deze en andere aanpassingen moeten worden vastgelegd in een luchthavenbesluit. De milieueffecten van het gewijzigde gebruik zullen worden beschreven in een milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
19-04-2017 Adviesaanvraag
14-11-2017 Advies uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Reikwijdte en detailniveau
Het milieueffectrapport moet duidelijk maken welke activiteiten op de luchthaven mogelijk worden en waarom. Het rapport moet in beeld brengen welke effecten alle activiteiten samen én welke effecten de afzonderlijke activiteiten hebben op de omgeving. Trainingsvluchten, commerciële vluchten en het testen van drones zijn voorbeelden van te beschouwen activiteiten. Veranderingen in geluidhinder en de luchtkwaliteit zijn voorbeelden van te beschouwen effecten.
Het is belangrijk dat de effecten van de beoogde ontwikkeling niet alleen worden vergeleken met wat volgens de huidige vergunning mogelijk is, maar ook met wat de omwonenden nu ervaren.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
mw. ir. A.J. Pikaar
mw. dr.ir. M. Snellen
dhr. ing. R.L. Vogel

Voorzitter van de werkgroep: dhr. mr. C.Th. Smit
Secretaris van de werkgroep: dhr. dr. J.F.M.M. Lembrechts

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
GAE NV (Groningen Airport Eelde)

Bevoegd gezag
Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM)

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Drenthe

Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
D06.2 2011: start/landingsbaan
001.1 Project m.e.r. uitgebreide procedure

Bijgewerkt op: 10 jul 2018