3256. Gebiedsontwikkeling Stadsblokken Meinerswijk, Arnhem

De gemeente Arnhem en de Provincie Gelderland willen het gebied Stadsblokken–Meinerswijk omvormen tot een uiterwaardenpark, als onderdeel van het Gelders Natuurnetwerk. Ook komen er woningen en recreatieve en culturele voorzieningen. De omvorming van het gebied vereist een nieuw bestemmingsplan. De milieugevolgen van het plan worden nu onderzocht in een milieueffectrapport. De gemeente Arnhem heeft de Commissie m.e.r. gevraagd te adviseren over de gewenste inhoud van het milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
18-09-2017 Adviesaanvraag
19-09-2017 Datum kennisgeving
20-11-2017 Advies uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie vindt de voorgestelde onderzoeksaanpak helder. De effecten van de woningen en recreatie en culturele evenementen op de bestaande en nog te ontwikkelen natuur verdienen daarbij speciale aandacht. Denk aan de mogelijke gevolgen van geluid- en lichthinder. Belangrijk is ook na te gaan hoe het gebied op een recreatief aantrekkelijke wijze ontsloten kan worden vanuit het centrum van Arnhem, bijvoorbeeld per fiets, te voet of per veerpont.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. drs. A. van Leerdam
dhr. ir. H. Otte

Voorzitter van de werkgroep: dhr. mr. C.Th. Smit

Secretaris van de werkgroep: dhr. dr. G.P.J. Draaijers

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Kondor Wessels Projecten

Bevoegd gezag
Gemeente Arnhem

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Bijgewerkt op: 27 nov 2017