3272. Windpark De Pals, gemeente Bladel

Force Renewable Factory bv wil in de gemeente Bladel windpark De Pals bouwen. Het windpark met naar verwachting 4 windturbines is gepland langs de A67, nabij de Belgische grens. Voor het nieuwe park moet een omgevingsvergunning worden verleend. Voordat de gemeente hierover besluit, worden de milieugevolgen van het park onderzocht in een milieueffectrapport. De gemeente Bladel heeft de Commissie m.e.r. om advies gevraagd over de gewenste inhoud van het rapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
01-12-2017 Adviesaanvraag
05-02-2018 Advies uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
De gemeente Bladel wil in 2025 duurzaam in haar eigen energiebehoefte voorzien. Windenergie moet hieraan een belangrijke bijdrage leveren. Het milieueffectrapport moet laten zien waarom een windpark langs de A67 effectief bijdraagt aan dat doel. Daarvoor is bijvoorbeeld globaal inzicht nodig in de ruimte die binnen de hele gemeente beschikbaar is voor windturbines en in de voor- en nadelen die alternatieve vestigingsplaatsen hebben. Ook moet duidelijk zijn in hoeverre een windpark langs de A67 in de toekomst kan worden uitgebreid. De Commissie vindt het belangrijk dat voor de beoogde vestigingsplaats alternatieven met meer turbines en met turbines op andere posities worden onderzocht. De analyse moet laten zien dat een toekomstbestendige keuze wordt gemaakt.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. ir. P. van der Boom
dhr. ir. W.H.A.M. Keijsers
dhr. ing. R.L. Vogel

Voorzitter van de werkgroep: dhr. ir. H.A.A.M. Webers
Secretaris van de werkgroep: dhr. dr. J.F.M.M. Lembrechts

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Renewable Factory B.V.

Bevoegd gezag
Gemeente Bladel

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant

Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
001.2 Project m.e.r. beperkte procedure
D22.2 2011: windturbinepark

Bijgewerkt op: 10 jul 2018