3278. Ontwikkeling Locatie Valkenburg, gemeente Katwijk

Op het voormalig vliegveld Valkenburg zijn 5.000 woningen en 20 hectare bedrijventerrein gepland. Ook wil de gemeente ruimte bieden aan andere initiatieven, zoals een testlocatie voor drones en onbemande voertuigen (Unmanned Valley Valkenburg) en aan recreatie. In het gebied moet ook infrastructuur, groen en water komen. Voordat de gemeente besluit over één of meerdere bestemmingsplannen brengt ze de milieueffecten in beeld in een milieueffectrapport. De gemeente Katwijk heeft de Commissie m.e.r. om advies gevraagd over de gewenste inhoud van dit op te stellen milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
15-12-2017 Adviesaanvraag
22-02-2018 Advies uitgebracht
advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
Het rapport moet de milieueffecten beschrijven uitgaande van uitvoering van alle initiatieven. De Commissie adviseert in het rapport aan te geven hoe het bestaande beleid, zoals de Omgevingsvisie en het Masterplan, doorwerkt in het plan. Ook adviseert zij de effecten op de Natura 2000-gebieden Coepelduynen en Meijendel & Berkheide te onderzoeken. Andere belangrijke milieuaspecten om te onderzoeken zijn onder meer de effecten van drones, verkeer en mogelijke ophoging van het gebied.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. ir. J.J. Bakker
dhr. drs. W. Korver
dhr. drs. G. de Zoeten

Voorzitter van de werkgroep: mw. M.A.J. van der Tas
Secretaris van de werkgroep: mw. mr.drs. A. Wagenmakers

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Katwijk

Bevoegd gezag
Gemeente Katwijk

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland

Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
008.3 Project-m.e.r. en plan-m.e.r. vanwege passende beoordeling
D11.2 2011: stedelijk project

Bijgewerkt op: 05 mrt 2018