3297. Bestemmingsplan woningbouwlocaties Otterlo

De gemeente Ede heeft het voornemen om een bestemmingsplan op te stellen voor maximaal 72 nieuwe woningen en een multifunctioneel dorpshuis op twee voormalige sportvelden aan de oostkant van Otterlo, aan de Weversteeg en de Onderlang. De milieugevolgen van het plan zijn onderzocht in een plan-milieueffectrapport. De gemeente heeft de Commissie voor de milieueffectrapportage gevraagd het MER te toetsen.

Procedure en adviezen

Toetsing
27-02-2018 Adviesaanvraag

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie toetst op dit moment het milieueffectrapport.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. ir. J.A. Huizer
dhr. drs. S.R.J. Jansen
dhr. ir. W.H.A.M. Keijsers

Voorzitter van de werkgroep: dhr. ir. J.J. de Graeff
Secretaris van de werkgroep: dhr. ir. J.W. van Veen

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Ede

Bevoegd gezag
Gemeente Ede

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland

Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.3 Plan-m.e.r. vanwege passende beoordeling

Bijgewerkt op: 14 jun 2018