3400. MXDA-fabriek Mitsubishi Gas Chemical Company te Rotterdam

Mitsubishi Gas Chemical Company wil een fabriek bouwen op het Huntsman-terrein in de Rotterdamse haven om meta-xyleendiamine (MXDA) te produceren, dat voor coatings in industriële producten en consumentenproducten wordt gebruikt.  Voordat de provincie besluit over de vergunning voor de MXDA-fabriek worden de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. De provincie heeft aan de Commissie gevraagd om een advies te geven over de inhoud van het op te stellen milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
11-04-2019 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.
23-07-2019 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie adviseert om in het milieueffectrapport de effecten van de fabriek in Rotterdam te onderbouwen met de jarenlange fabriekservaringen in Japan. Denk aan de uitstoot van mogelijk zeer zorgwekkende stoffen. De Rotterdamse fabriek is een kopie van de bestaande fabriek in Japan. Wel verschilt de behandeling van bijvoorbeeld afvalwater en gas. Daarom is het belangrijk om te laten zien welke partijen het afvalwater kunnen verwerken en of daarvoor een voorbewerking nodig is.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. ir. A. J. F. Brinkmann
dhr. ir. P.P.A. van Vugt
dhr. drs. G. de Zoeten

Voorzitter van de werkgroep: dhr. ir. H.A.A.M. Webers
Werkgroepsecretaris: mw. M.S. Schuerhoff

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Mitsubishi Gas Chemical Company, Inc

Bevoegd gezag
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
001.1 Project m.e.r. uitgebreide procedure
C21.6 2018: oprichting van geïntegreerde chemische installatie, dwz installatie voor fabricage op industriële schaal van stoffen door chemische omzetting, waarin verscheidene eenheden naast elkaar bestaan en functioneel met elkaar verbonden zijn, bestemd voor d

Bijgewerkt op: 23 jul 2019