3403. Central Innovation District Den Haag

De gemeente Den Haag wil voor het gebied Central Innovation District (CID) een gebiedsvisie vaststellen en voor het deelgebied Laakhavens een bestemmingsplan. Het gebied bevindt zich tussen en rondom de stations Hollands Spoor, Den Haag Centraal Station en Den Haag Laan van NOI. Het bevat ook de buurt Binckhorst-Noordwest en staat in het teken van verdichting en stedelijke transformatie. De gemeente wil condities scheppen waarbinnen een krachtig, vernieuwend en internationaal netwerk van talent, ondernemers, onderzoekers en ambtenaren kan ontstaan. Voordat de gebiedsvisie en het bestemmingsplan vastgesteld worden, worden de milieugevolgen in een milieueffectrapport onderzocht. De gemeente heeft de Commissie m.e.r. gevraagd over de inhoud van het rapport te adviseren.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
26-04-2019 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. dr. M.J.F. van Pelt
dhr. ing. B.P.A. Peters
dhr. drs. B. Schepers
dhr. dr. F. Woudenberg

Voorzitter van de werkgroep: mw. drs. J.G.M. van Rhijn
Werkgroepsecretaris: mw. mr.drs. A. Wagenmakers

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Den Haag

Bevoegd gezag
Gemeente Den Haag

Overige gegevens

Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
008.1 Project-m.e.r. en plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
D11.2 2018: aanleg, wijziging of uitbreiding van een stedelijk ontwikkelingsproject met inbegrip van de bouw van winkelcentra of parkeerterreinen ingeval opp. >=100 ha, een aaneengesloten gebied met >=2000 of meer woningen, of een bedrijfsvloeroppervlak van >=

Bijgewerkt op: 21 mei 2019