3406. Oostelijke Rondweg Barneveld

De gemeente Barneveld zal in de komende jaren groeien. Er worden nieuwe woonwijken aangelegd en de werkgelegenheid groeit door uitbreiding van regionale bedrijventerreinen. Dit zal leiden tot meer verkeer. Om de kern van Barneveld bereikbaar en veilig te houden, wil de gemeente de Oostelijke Rondweg doortrekken. Voordat de gemeenteraad een besluit over de aanleg van de weg neemt, worden de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. De Commissie is gevraagd te adviseren over de gewenste inhoud van het rapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
07-05-2019 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.
31-07-2019 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie adviseert om in het milieueffectrapport verschillende alternatieven te onderzoeken voor de Oostelijke Rondweg. Het kan gaan om een alternatief met aanpassingen aan de bestaande wegen, door bijvoorbeeld wegverbreding, aanpassing van de maximale snelheid of omleiding van verkeer. Het kan ook gaan om een alternatief waarbij naar de – al dan niet gehele – doortrekking van ringweg(delen) wordt gekeken. Als deze alternatieven de problemen niet oplossen, dan moet het milieueffectrapport duidelijk maken waarom een grotere ingreep nodig is.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
mw. ir. Y.C. Feddes
dhr. ir. J.A. Huizer
dhr. drs. R.J. van Kerkhoff
dhr. ing. R.L. Vogel
dhr. Ir. R.L.M. Westerhof

Voorzitter van de werkgroep: dhr. ir. H.A.A.M. Webers
Werkgroepsecretaris: mw. M.S. Goedkoop

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Barneveld

Bevoegd gezag
Gemeente Barneveld

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007 Plan-m.e.r.
C01.2 2018: aanleg auto(snel)weg

Bijgewerkt op: 31 jul 2019