3423. Verbreding van de Rijnbrug bij Rhenen

De N233 van de A12 bij Veenendaal naar de A15 bij Ochtend is een belangrijke verbindingsroute in de regio. Om de bereikbaarheid in de regio te waarborgen willen de provincie Utrecht en de provincie Gelderland de Rijnbrug bij Rhenen verbreden. Voordat een besluit genomen worden over deze verbreding worden de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. De Commissie is gevraagd te adviseren over de gewenste inhoud van het rapport.  

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
22-07-2019 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie werkt op dit moment aan het advies over de inhoud van het milieueffectrapport

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. dr. F.H. Everts
dhr. ing. J.J.A. van Leeuwen
dhr. Ir. R.L.M. Westerhof

Voorzitter van de werkgroep: mw. M.A.J. van der Tas
Werkgroepsecretaris: mw. ir. C.T. Smit

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Provincie Gelderland
Provincie Utrecht

Bevoegd gezag
Provincie Gelderland
Provincie Utrecht

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland; Nederland, provincie Utrecht


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
002 Vrijwillige m.e.r.
C01.2 2018: aanleg auto(snel)weg

Bijgewerkt op: 03 nov 2019