3174. Varkenshouderij Lieshoutseweg ong. te Nijnsel, gemeente Meierijstad

Varkensbedrijf Verhagen wil zijn varkenshouderij in Mariahout verplaatsen naar de Lieshoutseweg ong. te Nijnsel, gemeente Meierijstad en uitbreiden tot 17.680 vleesvarkens. Voor het nieuwe bedrijf is een omgevingsvergunning nodig. Voordat de gemeenteraad en burgemeester en wethouders van Meierijstad besluiten over de omgevingsvergunning zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.
De gemeente heeft de Commissie m.e.r. gevraagd het rapport te toetsen.

Procedure en adviezen

Toetsing

30-08-2017 Adviesaanvraag

31-08-2017 Datum kennisgeving

02-11-2017 Advies uitgebracht

Toetsingsadvies

Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie vindt dat het rapport de milieueffecten van de nieuwe varkenshouderij goed beschrijft. Zo zijn bijvoorbeeld de effecten van luchtverontreiniging uit de stal (ammoniak en fijn stof) en de geurbelasting van de omgeving goed in beeld gebracht.
Met het rapport kan de gemeente goed onderbouwde afwegingen maken over de omgevingsvergunning.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. ir. J.J. Bakker
dhr. drs. R.A.M. van Woerden

Voorzitter van de werkgroep: dhr. mr. C.Th. Smit

Secretaris van de werkgroep: dhr. ing. J.H. Grit

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
VOF Verhagen

Bevoegd gezag
Gemeente Meierijstad

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant

Bijgewerkt op: 09 mrt 2018