2798. Duinpolderweg, verbinding N206-A4

De provincies Noord- en Zuid-Holland willen een nieuwe verbinding aanleggen tussen de N206 en de A4. De provincies zien deze verbinding als een kansrijke oplossing om de verkeersafwikkeling, de leefbaarheid en de ruimtelijke kwaliteit in het plangebied te verbeteren. Voor het besluit over het inpassingsplan wordt een m.e.r.-procedure gevolgd.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau

23-04-2013 Adviesaanvraag

31-07-2013 Advies uitgebracht

Advies reikwijdte en detailniveau

Toetsing

08-12-2017 Adviesaanvraag

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie vraagt in het MER de trechtering van de alternatieven van regio tot zoekgebied nog eens na te lopen en goed te onderbouwen vanuit een geactualiseerde probleemanalyse en daaruit voortkomende doelstellingen.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. ing. E.H.A. de Beer
dhr. ir. J. Termorshuizen
dhr. ing. R.L. Vogel

Voorzitter van de werkgroep: dhr. dr. C.A. Linse

Secretaris van de werkgroep: dhr. drs. R. Meeuwsen

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Stuurgroep Duinpolderweg

Bevoegd gezag
Provincie Noord-Holland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Holland; Nederland, provincie Zuid-Holland

Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C01.2 2011: auto(snel)weg
007.3 Plan-m.e.r. vanwege passende beoordeling

 

Bijgewerkt op: 11 jan 2018