2987. Luchthaven De Kooy

Voor de luchthaven De Kooy bereidt het ministerie van Defensie een luchthavenbesluit voor. De luchthaven bestaat uit een militair deel en een deel voor burgerluchtverkeer. Het besluit moet het gebruik van de luchthaven en de beperkingen aan het grondgebruik er omheen vastleggen. Met dit besluit zal meer ruimte worden gecreëerd voor de commerciële luchtvaart. Ook houdt het besluit rekening met het gebruik van een nieuw type helikopter en de aanpassing of vervanging van een aantal voorzieningen op het militaire deel van de luchthaven. Ter onderbouwing van het besluit wordt een milieueffectrapport opgesteld.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau

04-11-2014 Datum kennisgeving

04-12-2014 Advies uitgebracht

Advies reikwijdte en detailniveau

Persbericht

Toetsing

22-06-2017 Adviesaanvraag

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie toetst op dit moment het milieueffectrapport.

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie adviseert om in het rapport de verwachte groei in commercieel burgerluchtverkeer goed te onderbouwen. Het gewijzigde gebruik van de luchthaven zal leiden tot veranderingen in de effecten op de natuur en in de omvang en de verdeling van de hinder voor omwonenden. Het rapport moet belangrijke veranderingen niet alleen beschrijven of berekenen, maar ook duidelijk op kaart aangeven waar hinder toe- of afneemt en hoe deze zo veel mogelijk beperkt kan worden.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. dr. G.J. van Blokland
dhr. dr. Y.S. Kok-Palma
dhr. ing. R.L. Vogel
dhr. dr. J. Wesseling

Voorzitter van de werkgroep: dhr. dr. C.A. Linse

Secretaris van de werkgroep: dhr. dr. J.F.M.M. Lembrechts

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Ministerie van Defensie

Bevoegd gezag
Ministerie van Defensie

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Holland

Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
D06.2 2011: start/landingsbaan
001.1 Project m.e.r. uitgebreide procedure

 

Bijgewerkt op: 11 aug 2017