3022. Bestemmingsplan Wijk aan Zee

Procedure en adviezen

Toetsing

31-01-2017 Adviesaanvraag

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. ing. B.P.A. Peters
dhr. mr.dr. M.A.A. Soppe
mw. ir. M.L. Verspui
dhr. drs. C.T.M. Vertegaal

Voorzitter van de werkgroep: dhr. ir. J.J. de Graeff

Secretaris van de werkgroep: mw. mr.drs. A. Wagenmakers

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Beverwijk

Bevoegd gezag
Gemeente Beverwijk

Overige gegevens

Gebied:

Bijgewerkt op: 08 jun 2017