3050. Luchthaven Gilze-Rijen

Voor de luchthaven Gilze-Rijen, dé thuisbasis van de defensiehelikopters, bereidt het ministerie van Defensie een luchthavenbesluit voor. Het besluit moet het gebruik van de luchthaven en de beperkingen aan het grondgebruik er omheen vastleggen. Ter onderbouwing van het besluit wordt een milieueffectrapport opgesteld.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau

22-12-2015 Adviesaanvraag

31-05-2016 Datum kennisgeving

06-09-2016 Advies uitgebracht

Advies reikwijdte en detailniveau

Persbericht

Toetsing

22-12-2015 Adviesaanvraag

25-01-2018 Datum kennisgeving

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie toetst op dit moment het milieueffectrapport.
 

Advies reikwijdte en detailniveau
De luchthaven wordt hoofdzakelijk gebruikt voor (oefen-)vluchten met defensiehelikopters. Het rapport moet de milieugevolgen van dit dagelijkse gebruik — nu en in de toekomst — in beeld brengen. De bijdrage van rattle noise van Chinook helikopters aan de geluidbelasting moet zichtbaar worden gemaakt.
Verder wordt in het besluit vastgelegd dat de luchthaven incidenteel beschikbaar moet zijn voor defensietoestellen die elders gestationeerd zijn. Een voorbeeld zijn de jachtvliegtuigen die de luchthavens in Volkel en Leeuwarden als thuisbasis hebben. Het rapport moet laten zien wat deze reservefuncties toevoegen aan de milieugevolgen van de luchthaven.

Alle informatie tezamen moet het mogelijk maken om de claims van enerzijds de luchthaven en anderzijds de omliggende gemeenten op de beschikbare ruimte tegen elkaar af te wegen.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. dr. G.J. van Blokland
dhr. dr. Y.S. Kok-Palma
dhr. prof.dr. D.G. Simons
dhr. ing. R.L. Vogel
dhr. dr. J. Wesseling

Voorzitter van de werkgroep: mw. drs. J.G.M. van Rhijn

Secretaris van de werkgroep: dhr. dr. J.F.M.M. Lembrechts

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Vliegbasis Gilze-Rijen

Bevoegd gezag
Ministerie van Defensie

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant

Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
D06.2 2011: start/landingsbaan
001.1 Project m.e.r. uitgebreide procedure

 

Bijgewerkt op: 19 apr 2018