3129. Versterking Markermeerdijken

De versterking van de Markermeerdijken tussen Hoorn en Amsterdam.

Procedure en adviezen

Tussentijdse toetsing

13-04-2017 Adviesaanvraag

Opmerkingen bij de advisering

Tussentijds toetsingsadvies
De Commissie werkt op dit moment aan een tussentijds toetsingsadvies over het concept milieueffectrapport.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. dr. F.H. Everts
dhr. ing. J.M. van der Grift
dhr. ir. J.H.J. van der Gun
mw. dr. H. van Londen

Voorzitter van de werkgroep: dhr. mr. C.Th. Smit

Secretaris van de werkgroep: mw. drs. W. Smal

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Alliantie Markermeerdijken

Bevoegd gezag
Provincie Noord-Holland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Holland

Bijgewerkt op: 22 jun 2017