3174. Varkenshouderij Lieshoutseweg te Nijnsel, gemeente Meierijstad

Het gemeentebestuur van Meierijstad heeft een verzoek om verlening van een omgevingsvergunning voor een vleesvarkenshouderij ontvangen. De vergunningaanvraag heeft betrekking op de activiteiten milieu, afwijken van het bestemmingsplan, bouwen, natuur en de aanleg van een inrit. Voordat wordt besloten over deze aanvraag is een milieueffectrapportage opgesteld. het gemeentebestuur heeft verzocht deze milieueffectrapportage te toetsen.  

Procedure en adviezen

Toetsing

30-08-2017 Adviesaanvraag

31-08-2017 Datum kennisgeving

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie toetst op dit moment het milieueffectrapport

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. ir. J.J. Bakker
dhr. drs. R.A.M. van Woerden

Voorzitter van de werkgroep: dhr. mr. C.Th. Smit

Secretaris van de werkgroep: dhr. ing. J.H. Grit

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
VOF Verhagen

Bevoegd gezag
Gemeente Meierijstad

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant

Bijgewerkt op: 22 sep 2017