3189. Leidingverlegging aanleg A15

Rijkswaterstaat heeft het voornemen om de Rijksweg A15 door te trekken en aan te laten sluiten op de Rijksweg A12, en ook de A12 te verbreden tussen de knooppunten Velperbroek en Oud-Dijk. Om dit mogelijk te maken, moeten een aantal kabels en leidingen verlegd worden en zal tijdelijk grondwater worden onttrokken. Bij het Waterschap Rijn en IJssel zijn daartoe de benodigde vergunningen aangevraagd. Voordat het Waterschap over de vergunningen besluit, zijn de milieueffecten in beeld gebracht in een MER.

Procedure en adviezen

Toetsing

30-01-2018 Adviesaanvraag

29-03-2018 Datum kennisgeving

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsdvies
De Commissie toetst op dit moment het milieueffectrapport.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. dr. H.R.G.K. Hack
mw. dr. H. van Londen
dhr. ing. E. Wymenga

Voorzitter van de werkgroep: dhr. dr. C.A. Linse

Secretaris van de werkgroep: mw. mr.drs. A. Wagenmakers

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gasunie Transport Services B.V.

Bevoegd gezag
Waterschap Rijn en IJssel

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland

Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C15.1 2011: grondwater onttrekken/infiltreren

 

Bijgewerkt op: 03 apr 2018