3196. Bedrijvenpark Medel, gemeente Tiel

De gemeente Tiel wil het bedrijvenpark Medel uitbreiden. Hiervoor moet een nieuw bestemmingsplan vastgesteld worden. Voorafgaand hieraan zijn de milieugevolgen van dit plan onderzocht in een milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Toetsing

29-03-2017 Advies uitgebracht

Toetingsadvies

Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Het rapport laat goed de milieueffecten zien van de omzetting van het huidige agrarische gebied naar bedrijventerrein (verkeer, luchtverontreiniging, geluidhinder). Uit het rapport blijkt ook dat op het terrein diverse archeologische vindplaatsen aanwezig zijn. De omgang hiermee is duidelijk beschreven. Een voorbeeld hiervan is het vrijhouden van bebouwing van het zuidelijk deel van de archeologische vindplaats ‘de Hoge hof’ die bewoond was van de Romeinse tijd tot de Middeleeuwen.

Uit het rapport blijkt dat de gemeente hoge duurzaamheidsambities heeft voor de invulling van het bedrijventerrein, bijvoorbeeld over energiezuinigheid en het opwekken van groene energie. Deze ambities zijn in het rapport beperkt uitgewerkt. De Commissie beveelt aan dit alsnog te doen. Met een goede uitwerking van deze ambities kan de gemeente deze desgewenst een rol laten spelen bij dit bedrijventerrein.

De eindconclusie van de Commissie is dat met het rapport er goede en bruikbare milieu-informatie beschikbaar gekomen is, voor een afgewogen besluit over het bestemmingsplan.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. dr. F.H. Everts
dhr. drs. M.A. Kooiman
dhr. ir. H. Otte
dhr. drs. G. de Zoeten

Voorzitter van de werkgroep: dhr. dr. C.A. Linse

Secretaris van de werkgroep: dhr. drs. S.J. Harkema

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Tiel

Bevoegd gezag
Gemeente Tiel

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland

Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
D11.3 2011: industrieterrein
008.1 Project-m.e.r. en plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling

 

Bijgewerkt op: 29 mrt 2017