3205. Monitoring aardgaswinning onder de Waddenzee vanaf de locaties Moddergat, Lauwersoog en Vierhuizen, advisering 2017 over het monitoringsjaar 2016

De NAM startte in 2007 met winning van aardgas in het Waddenzeegebied volgens het hand aan de kraan-principe. Dit betekent dat aardgaswinning toegestaan is, maar gestopt wordt bij teveel bodemdaling of aantasting van de natuur in de Waddenzee. De Commissie treedt op als onafhankelijke Auditcommissie. Zij brengt jaarlijks advies uit over de kwaliteit van de monitoring aan de minister van Economische Zaken.

Procedure en adviezen

Advisering 2017 over monitoringsjaar 2016

16-02-2017 Adviesaanvraag

Opmerkingen bij de advisering

Advies 2017 over monitoringsjaar 2016
De Auditcommissie werkt op dit moment aan haar jaarlijkse advies.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. prof.dr. P.L. de Boer
dhr. dr. K. Essink
dhr. dr. F.H. Everts
mw. prof.mr. A. Freriks
dhr. dr. H.R.G.K. Hack
dhr. dr. C.J. Hemker
dhr. prof. dr. P. Hoekstra
dhr. prof.dr.ir. A. Stein
dhr. drs. J. van der Winden

Voorzitter van de werkgroep: dhr. ir. J.J. de Graeff

Secretaris van de werkgroep: dhr. drs. S.J. Harkema

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Nederlandse Aardolie Maatschappij BV (NAM)

Bevoegd gezag
Ministerie van Economische Zaken

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Friesland; Nederland, provincie Groningen; Nederland, provincie Noord-Holland

Bijgewerkt op: 06 okt 2017