3216. 380 kV Eemshaven Vierverlaten

TenneT, beheerder van het landelijk hoogspanningsnet, wil de transportcapaciteit voor elektriciteit vanaf Eemshaven vergroten door de huidige 220 kV-hoogspanningsverbinding tussen de Eemshaven en hoogspanningsverbindingsstation Vierverlaten te verwijderen en een nieuwe hoogspanningsverbinding met een grotere capaciteit te realiseren. Voor de besluitvorming over dit project is de Rijkscoördinatieregeling van toepassing. De ministers van Economische Zaken en van Infrastructuur en Milieu bereiden een inpassingsplan voor. Voordat een besluit wordt genomen, onderzoekt TenneT de milieueffecten in een milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Toetsing

16-03-2017 Adviesaanvraag

23-06-2017 Datum kennisgeving

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie toetst op dit moment het milieueffectrapport

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. dr. Th. Fens
dhr. drs. S.R.J. Jansen
dhr. ir. W.H.A.M. Keijsers
dhr. dr. F. Woudenberg

Voorzitter van de werkgroep: dhr. dr. C.A. Linse

Secretaris van de werkgroep: dhr. dr. J.F.M.M. Lembrechts

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
TenneT TSO B.V.

Bevoegd gezag
Ministerie van Economische Zaken
Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Overige gegevens

Gebied:

Bijgewerkt op: 27 jul 2017