3218. Rivierklimaatpark IJsselpoort

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau

21-04-2017 Adviesaanvraag

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie werkt op dit moment aan het advies over de inhoud van het milieueffectrapport.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. ing. J.M. van der Grift
dhr. dr.ir. R.B. Jongejan
dhr. ing. R.L. Vogel
dhr. drs. G. de Zoeten

Voorzitter van de werkgroep: dhr. ir. J.J. de Graeff

Secretaris van de werkgroep: dhr. drs. P.J. Jongejans

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Bevoegd gezag
Gemeente Arnhem
Gemeente Duiven
Gemeente Rheden
Gemeente Westervoort
Gemeente Zevenaar
Provincie Gelderland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland

Bijgewerkt op: 15 jun 2017