3221. Visie Merwedekanaalzone, gemeente Utrecht

Procedure en adviezen

Toetsing

11-04-2017 Adviesaanvraag

Opmerkingen bij de advisering

Toetsing
De Commissie toetst op dit moment het milieueffectrapport.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. ir. G.J. Hellinga
dhr. ir. J.A. Huizer
dhr. ir. J.E.M. Lax
dhr. ir. F.J. Rooijers

Voorzitter van de werkgroep: dhr. mr. C.Th. Smit

Secretaris van de werkgroep: mw. drs. W. Smal

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Utrecht

Bevoegd gezag
Gemeente Utrecht

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Utrecht

Bijgewerkt op: 19 jul 2017