3222. Energiecampus Leeuwarden

Skinkeskans Vof heeft het voornemen om de "Energiecampus Leeuwarden" te realiseren. Op dit terrein worden verschillende vormen van duurzame energie (zoals biovergisting en zonne-energie) en bedrijvigheid mogelijk gemaakt, naast een loswal voor de scheepvaart en mogelijkheden voor recreatie.

Procedure en adviezen

Toetsing

13-04-2017 Adviesaanvraag

19-04-2017 Datum kennisgeving

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie toetst op dit moment het milieueffectrapport.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
mw. ir. L. Besselink
dhr. ir. A. J. F. Brinkmann
dhr. dr. F.H. Everts
dhr. ir. J.A. Huizer

Voorzitter van de werkgroep: mw. drs. J.G.M. van Rhijn

Secretaris van de werkgroep: dhr. drs. P.J. Jongejans

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Leeuwarden

Bevoegd gezag
Gemeente Leeuwarden

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Friesland

Bijgewerkt op: 19 jun 2017