3223. Bedrijventerrein Zwette VI, Leeuwarden

De gemeente Leeuwarden wil een nieuw bestemmingsplan opstellen voor het bedrijventerrein De Zwette VI. Op dit bedrijventerrein van 30 hectare zullen zich veel verschillende typen bedrijven kunnen vestigen. Voor de besluitvorming over het bestemmingsplan wordt de m.e.r.-procedure doorlopen.

Procedure en adviezen

Toetsing

13-04-2017 Adviesaanvraag

19-04-2017 Datum kennisgeving

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie toetst op dit moment het milieueffectrapport.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
mw. ir. L. Besselink
dhr. ir. A. J. F. Brinkmann
dhr. dr. F.H. Everts
dhr. ir. J.A. Huizer
dhr. drs. G. de Zoeten

Voorzitter van de werkgroep: mw. drs. J.G.M. van Rhijn

Secretaris van de werkgroep: dhr. drs. P.J. Jongejans

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Leeuwarden

Bevoegd gezag
Gemeente Leeuwarden

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Friesland

Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.2 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling
C04 2011: haven/pier
D11.3 2011: industrieterrein

 

Bijgewerkt op: 12 sep 2017