3230. Bestemmingsplan buitengebied gemeente Súdwest Fryslân

Procedure en adviezen

Toetsing

02-05-2017 Adviesaanvraag

14-06-2017 Datum kennisgeving

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie toetst op dit moment het milieueffectrapport.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. ir. J.J. Bakker
dhr. ing. H.H. Ellen
dhr. R. Vrolijks

Voorzitter van de werkgroep: mw. M.A.J. van der Tas

Secretaris van de werkgroep: mw. L. de Ruijter

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
College van B&W Súdwest-Fryslân

Bevoegd gezag
Gemeenteraad Súdwest-Fryslân

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Friesland

Bijgewerkt op: 16 jun 2017