3244. Bestemmingsplan buitengebied Langedijk

De gemeente Langedijk wil een nieuw bestemmingplan voor het buitengebied opstellen. Met het plan wil de gemeente onder andere ontwikkelingen voor veehouderijen mogelijk maken. Ten behoeve van de besluitvorming over het plan zijn de milieueffecten in een milieueffectrapport onderzocht. De gemeenteraad van Langedijk heeft de Commissie m.e.r. gevraagd het milieueffectrapport te toetsen.

Procedure en adviezen

Toetsing

25-07-2017 Adviesaanvraag

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie toetst op dit moment het milieueffectrapport.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. ir. S. Bokma
dhr. dr. F.H. Everts
dhr. drs. G. Gabry

Voorzitter van de werkgroep: dhr. ir. J.J. de Graeff

Secretaris van de werkgroep: dhr. ir. J.W. van Veen

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Langedijk

Bevoegd gezag
Gemeente Langedijk

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Holland

Bijgewerkt op: 16 nov 2017