3248. Windpark Nieuwleusen Synergie, gemeente Dalfsen

Coöperatie Nieuwleusen Synergie wil in samenwerking met Westenwind 1 B.V. een nieuw windpark van 2 of 3 windturbines realiseren, aansluitend op de bestaande windparken Nieuwleusen-West/Tolhuislanden (gemeente Dalfsen). Voor de besluitvorming over het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning is een milieueffectrapport opgesteld.

Procedure en adviezen

Toetsing

25-08-2017 Adviesaanvraag

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie toetst op dit moment het milieueffectrapport.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. ir. P. van der Boom
dhr. drs. S.R.J. Jansen
dhr. ir. W.H.A.M. Keijsers

Voorzitter van de werkgroep: mw. drs. J.G.M. van Rhijn

Secretaris van de werkgroep: dhr. dr. G.P.J. Draaijers

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Coöperatie Nieuwleusen Synergie Beheer U.A.
Westenwind 1 B.V.

Bevoegd gezag
Gemeente Dalfsen

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Overijssel

Bijgewerkt op: 14 nov 2017