3249. Hoogwateraanpak Grave

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau

04-09-2017 Adviesaanvraag

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commisise werkt op dit moment aan het advies over de inhoud van het milieueffectrapport.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. ir. D.L.J. Heikens
dhr. drs. A. van Leerdam

Voorzitter van de werkgroep: mw. M.A.J. van der Tas

Secretaris van de werkgroep: dhr. mr.drs. G.A.J.M. Hoevenaars

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Waterschap Aa en Maas

Bevoegd gezag
Gemeente Cuijk
Gemeente Grave
Gemeente Mill en St. Hubert
Waterschap Aa en Maas

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant

Bijgewerkt op: 09 okt 2017