3250. Omgevingsvisie Hillegom

De gemeente Hillegom stelt een nieuwe Omgevingsvisie op. Deze geeft op hoofdlijnen richting aan mogelijke ontwikkelingen binnen de gemeente, bijvoorbeeld op het gebied van woningbouw, duurzame energie en bedrijventerreinen. Voor de besluitvorming over de omgevingsvisie wordt de m.e.r.-procedure doorlopen.

Procedure en adviezen

Toetsing

06-09-2017 Adviesaanvraag

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie toetst op dit moment het milieueffectrapport.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. drs. R. During
dhr. dr. F.H. Everts
dhr. dr. F. Woudenberg
dhr. drs. G. de Zoeten

Voorzitter van de werkgroep: dhr. ir. J.J. de Graeff

Secretaris van de werkgroep: dhr. drs. P.J. Jongejans

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Hillegom

Bevoegd gezag
Gemeente Hillegom

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland

Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.2 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling
D11.3 2011: industrieterrein
D11.2 2011: stedelijk project
D22.2 2011: windturbinepark
D09 2011: landinrichting

 

Bijgewerkt op: 02 nov 2017