3251. Omgevingsplan Buitengebied Borsele 2018

De gemeente Borsele stelt een nieuw omgevingsplan voor het buitengebied op. Dit plan biedt onder andere ruimte voor uitbreiding van veehouderijen binnen de gemeente. Voor de besluitvorming over het plan wordt de m.e.r.-procedure doorlopen.

Procedure en adviezen

Toetsing

06-09-2017 Adviesaanvraag

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. ir. S. Bokma
dhr. ing. J.M. van der Grift
dhr. drs. R.J.M. Kleijberg

Voorzitter van de werkgroep: dhr. dr. C.A. Linse

Secretaris van de werkgroep: dhr. drs. P.J. Jongejans

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Borsele

Bevoegd gezag
Gemeente Borsele

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zeeland

Bijgewerkt op: 24 okt 2017