3254. Bedrijventerrein Westrand, gemeente Aalten

Het ruimtelijk beleid van de gemeente Aalten voorziet in een westelijke uitbreiding van bedrijventerrein ’t Broek. Op deze uitbreiding wil de firma Aalbers haar bedrijfsactiviteiten centraliseren. Het gaat hierbij met name om inzameling, sortering, bewerking, op- en overslag van afval. Het bestemmingsplan ‘bedrijventerrein Westrand Aalten’ beoogt de bedrijfsvestiging van Aalbers op de hoek Zomerweg/Sondernweg mogelijk te maken. Bij het bestemmingsplan is een planMER opgesteld.

Procedure en adviezen

Toetsing

18-09-2017 Adviesaanvraag

05-10-2017 Datum kennisgeving

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie toetst op dit moment het milieueffectrapport.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. ir. R.F. de Vries
dhr. ir. P.P.A. van Vugt
dhr. drs. G. de Zoeten

Voorzitter van de werkgroep: dhr. dr. C.A. Linse

Secretaris van de werkgroep: mw. A. Springer-Rouwette

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
H.J. Aalbers en zn. BV

Bevoegd gezag
Gemeente Aalten

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland

Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.2 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling
D18.1-7 2011: diverse afvalverwijdering
D11.3 2011: industrieterrein

 

Bijgewerkt op: 25 okt 2017