3259. Bestemmingsplan Buitengebied 2018, gemeente Bergen (L.)

De gemeente Bergen (Limburg) stelt een nieuw bestemmingsplan voor het buitengebied op. Dit plan biedt onder andere ruimte voor uitbreiding van veehouderijen binnen de gemeente. Voor de besluitvorming over het plan wordt de m.e.r.-procedure doorlopen.

Procedure en adviezen

Toetsing

27-09-2017 Adviesaanvraag

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie toets op dit moment het milieueffectrapport.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. drs. S.R.J. Jansen
dhr. drs. R.A.M. van Woerden

Voorzitter van de werkgroep: dhr. ir. J.H. van der Vlist

Secretaris van de werkgroep: dhr. drs. P.J. Jongejans

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Bergen (LB)

Bevoegd gezag
Gemeente Bergen (LB)

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Limburg

Bijgewerkt op: 19 okt 2017