3262. Bestemmingsplan buitengebied Gemert-Bakel

De gemeente Gemert-Bakel wil een nieuw bestemmingplan voor het buitengebied opstellen. Met het plan wil de gemeente onder andere ontwikkelingen voor veehouderijen mogelijk maken. Ten behoeve van de besluitvorming over het plan zijn de milieueffecten in een milieueffectrapport onderzocht. De gemeenteraad van Gemert-Bakel heeft de Commissie m.e.r. gevraagd het milieueffectrapport te toetsen.

Procedure en adviezen

Toetsing

26-10-2017 Adviesaanvraag

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie toetst op dit moment het milieueffectrapport

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. ir. J.J. Bakker
mw. dr. L. Geelen
dhr. drs. R.A.M. van Woerden

Voorzitter van de werkgroep: mw. M.A.J. van der Tas

Secretaris van de werkgroep: dhr. ir. J.W. van Veen

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Gemert-Bakel

Bevoegd gezag
Gemeente Gemert-Bakel

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant

Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.2 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling
C14 2011: pluimvee/varkens
D14 2011: intensieve veehouderij

 

Bijgewerkt op: 10 jan 2018