3270. Windpark Oude Mol, gemeente Strijen

Windpark Oude Mol BV wil in de Mariapolder in de gemeente Strijen een windpark met vier tot vijf turbines realiseren. Daartoe zullen eerst de turbines van windpark Clothildis, die nu in de Mariapolder staan, worden verwijderd. Om het nieuwe park mogelijk te maken moet het bestemmingsplan worden aangepast en moeten ook vergunningen worden verleend. Voordat de gemeente Strijen hierover besluit, worden de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau

20-11-2017 Adviesaanvraag

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie werkt op dit moment aan het advies over de inhoud van het milieueffectrapport.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. ir. P. van der Boom
dhr. ir. W.H.A.M. Keijsers
dhr. ing. R.L. Vogel

Voorzitter van de werkgroep: dhr. ir. H.A.A.M. Webers

Secretaris van de werkgroep: dhr. dr. J.F.M.M. Lembrechts

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Windpark Oude Mol BV

Bevoegd gezag
Gemeente Strijen

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland

Bijgewerkt op: 29 nov 2017