3272. Windpark De Pals, gemeente Bladel

Renewable Energy Factory B.V. wil in de gemeente Bladel windpark ´De Pals´ realiseren langs de A67, nabij de Belgische grens. Het windpark zal naar verwachting bestaan uit 4 windturbines. Om het nieuwe park mogelijk te maken moet het bestemmingsplan worden aangepast en moeten ook vergunningen worden verleend. Voordat de gemeente Bladel hierover besluit, worden de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau

01-12-2017 Adviesaanvraag

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie werkt op dit moment aan het advies over de inhoud van het milieueffectrapport.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. ir. P. van der Boom
dhr. ir. W.H.A.M. Keijsers
dhr. ing. R.L. Vogel

Voorzitter van de werkgroep: dhr. ir. H.A.A.M. Webers

Secretaris van de werkgroep: dhr. dr. J.F.M.M. Lembrechts

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Renewable Factory B.V.

Bevoegd gezag
Gemeente Bladel

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant

Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
001.2 Project m.e.r. beperkte procedure

 

Bijgewerkt op: 08 jan 2018