3277. Dijkversterking Gorinchem-Waardenburg

De provincies Gelderland en Zuid-Holland, waterschap Rivierenland, betrokken gemeenten en Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat willen de dijk langs de noordzijde van de Waal tussen Gorinchem en Waardenburg versterken. De dijk voldoet niet meer aan de huidige veiligheidsnormen. De dijkversterking Gorinchem – Waardenburg (GoWa) is als project opgenomen in het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) waarin Rijkswaterstaat en alle waterschappen samenwerken. Waterschap Rivierenland is beheerder van de dijk tussen Gorinchem en Waardenburg. Voorafgaand aan een besluit hierover worden de gevolgen voor het milieu en de omgeving onderzocht in een milieueffectrapport. De provincie Gelderland heeft de Commissie om advies gevraagd over de inhoud van de notitie reikwijdte en detailniveau voor de dijkversterking.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau

14-12-2017 Adviesaanvraag

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commisise werkt op dit moment aan het advies over de inhoud van het milieueffectrapport.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. dr.ir. R.B. Jongejan
dhr. drs. M.A. Kooiman
dhr. ing. R.L. Vogel

Voorzitter van de werkgroep: mw. drs. J.G.M. van Rhijn

Secretaris van de werkgroep: mw. H. Lindeboom

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Waterschap Rivierenland

Bevoegd gezag
Provincie Gelderland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland; Nederland, provincie Zuid-Holland

Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
D03.2 2011: waterkering, dijk
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling

 

Bijgewerkt op: 06 feb 2018