3278. Ontwikkelingslocatie Valkenburg, gemeente Katwijk

De gemeente Katwijk gaat een terrein rond het voormalige marinevliegkamp Valkenburg herontwikkelen als een internationaal georiënteerd woon- werk- en leefgebied. In totaal zijn 5.000 woningen voorzien maar ook 20 hectare bedrijventerrein en diverse voorzieningen. De gemeente heeft de Commissie gevraagd te adviseren over de inhoud van het milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau

15-12-2017 Adviesaanvraag

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie werkt aan het advies over de inhoud van het milieueffectrapport.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. ir. J.J. Bakker
dhr. drs. W. Korver
dhr. drs. G. de Zoeten

Voorzitter van de werkgroep: mw. M.A.J. van der Tas

Secretaris van de werkgroep: mw. mr.drs. A. Wagenmakers

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Katwijk

Bevoegd gezag
Gemeente Katwijk

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland

Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
008.3 Project-m.e.r. en plan-m.e.r. vanwege passende beoordeling
D11.2 2011: stedelijk project

 

Bijgewerkt op: 11 jan 2018