3280. Wereld van de Efteling 2030

Het attractiepark ‘De Efteling’ wil tot 2030 doorgroeien tot een internationale bestemming met in totaal 7 miljoen bezoekers per jaar ten einde haar positie in de top vijf attractieparken van Europa te behouden en te versterken. Hiervoor wil zij de dagrecreatie / het attractiepark en de bestaande golfbaan uitbreiden en ook aanvullende verblijfsaccomodaties realiseren. Eén en ander vraagt aanpassing van de bestaande infrastructuur en uitbreiding van parkeervoorzieningen.

 

Procedure en adviezen

Toetsing

19-12-2017 Adviesaanvraag

Opmerkingen bij de advisering

Toetsing
De Commissie toetst op dit moment het milieueffectapport.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. ir. J.A. Huizer
dhr. drs. S.R.J. Jansen
dhr. ir. W.H.A.M. Keijsers
dhr. ing. B.P.A. Peters

Voorzitter van de werkgroep: dhr. mr. C.Th. Smit

Secretaris van de werkgroep: dhr. dr. G.P.J. Draaijers

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Efteling B.V.

Bevoegd gezag
Gemeente Loon op Zand

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant

Bijgewerkt op: 19 apr 2018