3285. Gebiedsontwikkeling Fokmast - Regte Heide, gemeente Goirle

De gemeente Goirle wil verschillende ontwikkelingen in het gebied "Fokmast-Regte Heide", ten zuidwesten van de kern van Goirle, mogelijk maken. Om verdroging in het Natura 2000-gebied Regte Heide en Riels Laag tegen te gaan moet het watersysteem worden aangepast. Daarnaast spelen  in de directe omgeving diverse andere activiteiten, waaronder uitbreiding van de drinkwaterwinning en behoud of uitbreiding van een recyclingbedrijf, een manege, een golfbaan en agrarische activiteiten. Voor de besluitvorming hierover wordt een m.e.r.-procedure doorlopen.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau

22-01-2018 Adviesaanvraag

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie werkt op dit moment aan het advies over de inhoud van het milieueffectrapport.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. drs. G. Gabry
dhr. dr. J. Groen
dhr. drs. S.R.J. Jansen
dhr. ir. P.P.A. van Vugt

Voorzitter van de werkgroep: mw. drs. J.G.M. van Rhijn

Secretaris van de werkgroep: dhr. drs. P.J. Jongejans

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Goirle

Bevoegd gezag
Gemeente Goirle

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant

Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
D15.2 2011: grondwater onttrekken/infiltreren
D11.3 2011: industrieterrein
D09 2011: landinrichting

 

Bijgewerkt op: 19 apr 2018