3293. Hoogwaterbeschermingsprogramma Noordelijke Maasvallei: Dijktraject Thorn-Wessem

Het Waterschap Limburg wil langs de Maas het dijktraject Thorn-Wessem versterken, als onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) Noordelijke Maasvallei. Naast dijkversterking wordt ook gezocht naar ruimte voor waterberging en zal beekherstel worden nagestreefd om de waterkwaliteit te verbeteren. Voor de besluitvorming over het benodigde Projectplan Waterwet zal een project-MER worden opgesteld.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau

20-02-2018 Adviesaanvraag

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie werkt op dit moment aan het advies over de inhoud van het milieueffectrapport.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
mw. ir. Y.C. Feddes
dhr. ir. J.H.J. van der Gun
dhr. drs. A. van Leerdam

Voorzitter van de werkgroep: mw. M.A.J. van der Tas

Secretaris van de werkgroep: dhr. drs. P.J. Jongejans

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Waterschap Limburg

Bevoegd gezag
Provincie Limburg

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Limburg

Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
001.1 Project m.e.r. uitgebreide procedure
D03.2 2011: waterkering, dijk

 

Bijgewerkt op: 16 apr 2018